Stadshotellet

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Har funnits på samma plats i över 400 år. Det kallades för Bruksgården för strax nedanför vid Ljusterån låg hytta, garverkeri och brännugn. Huset har ansetts som ett av de förnämsta i staden och har ägts av brukspatroner, löjtnanter, borgmästare med flera under historiens gång.
Säters stad köpte gården för 15 000 kr år 1882 för att bli gästgivargård. När järnvägen drogs till Säter på 1880-talet bidrog det till att många industrier uppfördes som väverie, spisbrödsfabrik och yxfabrik. Då växte behovet fram av ett presentabelt stadshotell. Här satt Kungliga medicinalstyrelsen och diskuterade placeringen av hospitalet i Säter. Ett omvälvande beslut som präglat orten sedan invigningen 1912.

Byggnaderna i Lilla Säter