Ny avloppsledning från Gustafs till Borlänge reningsverk

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommuns avloppsreningsverk i Gustafs är gammalt och kommer inte på sikt att klara att rena avloppsvattnet från befintlig och kommande bebyggelse. Kommunen har därför beslutat att lägga ner reningsverket i Gustafs och bygga en ledning för att föra över avloppsvattnet till Borlänges reningsverk i Fagersta By. Arbetet med planering och projektering av en överföringsledning har startats.

Karta över ny avloppsledning från Gustafs till Borlänge reningsverk

Kartan visar var avloppsledningen mellan Gustafs och Borlänge planeras att byggas.

Tidsplan

Projektet planeras vara klart under 2026.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Säters kommun eller vår entreprenör Akvaprojekt Sverige AB.

Projektledare Säters kommun:

Anders Källström på telefon 0225-551 42 eller e-post anders.kallstrom@sater.se

Projektör för Akvaprojekt Sverige AB:

Pär Hedberg på telefon 072-213 14 60 eller e-post par.hedberg@akvaprojekt.se