Nytt vattenverk till Ulvshyttan

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun bygger nytt vattenverk i Skaraborg. Det gamla vattenverket har tjänat ut och ett nytt byggs under 2024. Detta är en förlängning på projektet där Säters kommun lagt nya ledningar i stora och lilla Ulvsjön.  De uttjänade vattenverken i Skenshyttan och Grängshammar ska på sikt läggas ned och istället ska abonnenterna få dricksvatten från vattenverket i Skaraborg.

Vad som ska göras

Det nya vattenverket kommer att vara utrustat med ny processutrustning för bättre vattenkvalitet och för att säkra vattenleveranserna. Det byggs nya större reservoarer för att kunna täcka behovet för hela Silvbergsområdet. Verket beräknas vara klar under vintern 2024.

Tidsplan

  • Markentreprenad påbörjas under hösten/vintern 2023
  • Byggentreprenad januari 2024 till och med augusti 2024
  • Maskininstallation augusti 2024 till och med december 2024

Hur det påverkar dig

I samband med markentreprenader och byggarbeten kommer det bli ökad trafik av tunga fordon i området. Driftstörningar kan förekomma under byggprocessen. Det innebär att det kan bli tillfälliga stopp i vattenleveransen till dig som abonnent.

Information via sms

Vid både planerade och oplanerade driftstopp får  du som boende automatiskt information via e-post eller sms-utskick. Alla som är folkbokförda på, eller har en registrerad mobiltelefon på den adress som berörs av en driftstörning får ett sms. Du behöver inte göra någonting själv. Har du en fast telefon får du ett talat meddelande. Har du inte fått något sms beror det förmodligen på att ditt telefonnummer inte finns registrerat på den fastighet som berörs av den aktuella driftstörningen. Har du exempelvis ett fritidshus, en företagstelefon eller ett oregistrerat kontantkort behöver du själv registrera dig för att få sms från oss.
Mer information om hur du registrerar dig för att få sms-utskick från Säters kommun.

Missfärgat vatten efter avstängning

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det vara missfärgat. Det kan se oaptitligt ut men är inte farligt. Missfärgningarna beror på att rost och andra avlagringar har lossnat från ledningarna. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att använda diskmaskinen och tvättmaskinen tills du ser att vattnet är klart igen.