Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om oss

Kontaktinformation
Stora Skedvi Skola

Telefon expediton: 0225-366 66

E-post
Skolan: skedviforskola-skola@edu.sater.se
Fritids Regnbågen: fritidsregnbagen@edu.sater.se
Storfritids: storfritids@edu.sater.se

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

 

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Lärarna på skolan samarbetar i arbetslag, ett för de yngre barnen i skolåren F-3 och ett för de äldre barnen, skolår 4-6. Varje klass har sin klasslärare. Utöver klasslärarna finns på skolan speciallärare, idrottslärare, slöjdlärare och elevassistenter.

Skolan har också tillgång till specialpedagog, kurator och skolsköterska. Dessa är organiserade inom Säter kommuns elevhälsa.

I Stora Skedvi skola har vi också förmånen att ha ett integrerat skol- och folkbibliotek med en kunnig bibliotekarie.

Fritidshemmet Regnbågen består av två avdelningar, en för de yngre barnen – Lill fritids och en för de äldre- Storfritids. Avdelningen för de yngre barnen är integrerad med förskoleklassen.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och erbjuds till barn i åldern 6 – 13 år t o m vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerad i skolans och förskoleklassens verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close