Om oss

Kontaktinformation

Stora Skedvi Skola

Telefon expediton: 0225-366 66

E-post
Skolan: skedviforskola-skola@edu.sater.se
Fritids Regnbågen: fritidsregnbagen@edu.sater.se
Storfritids: storfritids@edu.sater.se

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

 

 


Tack för ditt meddelande.

Stora Skedvi skola och förskola ligger i Stora Skedvi kyrkby granne med ortens kyrka och är en samlingspunkt för bygden.

I byggnaden finns ett integrerat folkbibliotek som dessutom är skolbibliotek vissa dagar i veckan. I anslutning till skolan och den nybyggda förskolan ligger också kommundelens idrottshall samt multiarena. På Stora Skedvi skola går i dagsläget 170 elever i Förskoleklass – åk sex. På skolan finns två fritidshemsavdelningar med sammanlagt 80 barn/elever inskrivna.

Skolan har tre arbetslag, Fritidshemmet,  F-3 samt  4-6 . Det finns speciallärare kopplat till respektive arbetslag. På skolan finns det också idrottslärare och slöjdlärare. Kulturskolan ansvarar för drama- och musikundervisningen på skolan. Barnen får därför under dagen möta flera vuxna med olika pedagogiska kompetenser som samarbetar med varandra. Skolan arbetar med samlad skoldag vilket innebär att alla barn har samma skoltid, 08.10-14.00 varje dag.

På Stora Skedvi skola vill vi tillvara ta barnens/elevernas idéer, nyskapande och problemlösningsförmåga för att öka förståelsen i deras lärande mot hög måluppfyllelse. Skolområdet har en rektor samt en biträdande rektor. Skolan har tillgång till skolläkare, skolsköterska, specialpedagog och kurator. Verksamheten på skolan och fritidshemmet planeras utifrån de övergripande mål som finns i statliga styrdokument kommunens strategier och den lokala enhetsplanen.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter