Om oss

Kontaktinformation

Stora Skedvi Skola

Telefon expediton: 0225-366 66

E-post
Skolan: skedviforskola-skola@edu.sater.se
Fritids Regnbågen: fritidsregnbagen@edu.sater.se
Storfritids: storfritids@edu.sater.se

Besöksadress:
Stora Skedvi Skola
Landsvägen 29
783 92 Stora Skedvi

 

 


Tack för ditt meddelande.

Stora Skedvi skola och förskola ligger i Stora Skedvi kyrkby granne med ortens kyrka och är en samlingspunkt för bygden.

I byggnaden finns ett integrerat folkbibliotek som dessutom är skolbibliotek vissa dagar i veckan. I anslutning till skolan och den nybyggda förskolan ligger också kommundelens idrottshall samt multiarena. På Stora Skedvi skola går i dagsläget 170 elever i Förskoleklass – åk sex. På skolan finns två fritidshemsavdelningar med sammanlagt 80 barn/elever inskrivna.

Skolan har tre arbetslag, Fritidshemmet,  F-3 samt  4-6 . Det finns speciallärare kopplat till respektive arbetslag. På skolan finns det också idrottslärare och slöjdlärare. Kulturskolan ansvarar för drama- och musikundervisningen på skolan. Barnen får därför under dagen möta flera vuxna med olika pedagogiska kompetenser som samarbetar med varandra. 

På Stora Skedvi skola vill vi tillvarata barnens/elevernas idéer, nyskapande och problemlösningsförmåga för att öka förståelsen i deras lärande mot hög måluppfyllelse. Skolområdet har en rektor. Skolan har tillgång till skolläkare, skolsköterska, specialpedagog och kurator. Verksamheten på skolan och fritidshemmet planeras utifrån de övergripande mål som finns i statliga styrdokument kommunens strategier och den lokala enhetsplanen.