Så här arbetar vi vid anmälan om kränkning eller annan diskriminerande behandling

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Anmäla

Om ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med personalen vid förskolan eller skolan.

Lärare, förskollärare eller annan personal som får veta att ett barn eller en elev känner sig utsatt för kränkande behandling i skolan eller förskolan anmäler detta till rektorn.

Ett barn eller en elev som känner sig utsatt för kränkning av ett annat barn eller elev ska ta kontakt med en vuxen på förskolan eller skolan. Alla vuxna på förskolan och skolan har ett ansvar för att föra detta vidare till rektorn. Barnet eller eleven kan naturligtvis också ta kontakten med hjälp av sin vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om kränkningen skett direkt mellan barn eller elever eller genom meddelande på mobiltelefon, chatt eller liknande.

Ett barn eller en elev som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen på förskolan eller skolan ska vända sig till någon annan vuxen på förskolan eller skolan, till exempel lärare, kurator eller rektor. Den som får en sådan anmälan meddelar rektor.

Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan kränker eller diskriminerar ett barn eller en elev ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det som har hänt.

Rektor informeras också om det finns misstanke om att personal kränker barn eller elev. Om förälder upplever att personal kränker ett barn eller en elev uppmanas föräldern att kontakta rektor.

Utreda

Rektor startar en utredning för att reda ut vad som har hänt. När utredningen är klar kan förändringar ske i verksamheten som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Om ett barn eller en elev känner sig kränkt av rektor ska utredningen göras av sektorschef.

I samband med att utredningen startar, så anmäler rektorn det till barn- och utbildningsnämnden.

Åtgärda

Förskole/skolledningen ansvarar för att ytterligare åtgärder sätts in.