Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så här arbetar vi vid anmälan om kränkning eller annan diskriminerande behandling

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Tobias Mårtensson
0225-552 04

Biträdande förvaltningschef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Josefina Olerås
0225-551 99

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Utvecklare/utredare
Viktoria Robertsson
0225-554 40

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Anmäla

Om ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med personalen vid förskolan eller skolan.

Lärare, förskollärare eller annan personal som får veta att ett barn eller en elev känner sig utsatt för kränkande behandling i skolan eller förskolan anmäler detta till förskolechefen eller rektorn.

Ett barn eller en elev som känner sig utsatt för kränkning av ett annat barn eller elev ska ta kontakt med en vuxen på förskolan eller skolan. Alla vuxna på förskolan och skolan har ett ansvar för att föra detta vidare till förskolechefen eller rektorn. Barnet eller eleven kan naturligtvis också ta kontakten med hjälp av sin vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om kränkningen skett direkt mellan barn eller elever eller genom meddelande på mobiltelefon, chatt eller liknande.

Ett barn eller en elev som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen på förskolan eller skolan ska vända sig till någon annan vuxen på förskolan eller skolan, till exempel lärare, kurator eller förskolechef/rektor. Den som får en sådan anmälan meddelar förskolechef/rektor.

Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan kränker eller diskriminerar ett barn eller en elev ingriper direkt. Förskolechef/rektor informeras alltid om det som har hänt.

Förskolechef/rektor informeras också om det finns misstanke om att personal kränker barn eller elev. Om förälder upplever att personal kränker ett barn eller en elev uppmanas föräldern att kontakta förskolechef/rektor.

Utreda

Förskolechef/rektor startar en utredning för att reda ut vad som har hänt. När utredningen är klar kan förändringar ske i verksamheten som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Om ett barn eller en elev känner sig kränkt av förskolechef/rektor ska utredningen göras av förvaltningschef.

I samband med att utredningen startar, så anmäler förskolechefen eller rektorn det till barn- och utbildningsnämnden.

Åtgärda

Förskole/skolledningen ansvarar för att ytterligare åtgärder sätts in.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close