Korttidsboendet Skönvik

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Korttidsboendet Skönvik ligger ute på Skönviksområdet med promenadavstånd ned till sjön Ljustern. Korttidsboendet består av 12 rum, matsal och allrum.

Besöksadress: Vedgårdsvägen 7 B

Varför korttidsboende?

På korttidsboende bor du under en begränsad tid och får hjälp med vård och omsorg, träning, rehabilitering eller så kan du behöva återhämta dig efter en tids sjukdom. Korttidsboende kan också beviljas för att ge närstående avlastning, antingen vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet i form av växelboende.

Beslut om att få bo på korttidsboendet

Kommunens biståndshandläggare utreder om du behöver bo en tid på korttidsboendet. Biståndshandläggarna tittar då på målet med din vistelse och hur länge du behöver bo på korttidsboendet.

Kontaktperson och genomförandeplan

På korttidsboendet har du en egen kontaktperson som har ett speciellt ansvar för att följa upp att du får den hjälp du behöver. Dina behov och önskemål skrivs ner i en genomförandeplan. Där står det vilken hjälp du behöver och när och på vilket sätt den ska ges. Genomförandeplanen skrivs tillsammans med dig eller den som du vill ska företräda dig.

Måltider

Du väljer själv om du vill äta på rummet eller i gemenskap med andra.
Vi serverar frukost, lunch och middag, samt kaffe med tilltugg förmiddag, eftermiddag och kväll.

Läkarbesök

Läkare besöker dig om behov föreligger.
Behöver du vård och behandling utanför korttidsboendet, ska helst dina närstående följa med dig.

Pengar, värdesaker och inköp

Varje rum har ett låsbart skåp där du kan förvara pengar och annat av värde.
Du ansvara själv för de pengar och värdesaker du förvarar på rummet.
Behöver du hjälp med inköp, post och bankärenden ser vi gärna att dina närstående hjälper dig.

Planering inför att du ska åka hem

Om det behövs så görs en vårdplanering innan du åker hem. Planeringen handlar om vilken hjälp och vilka hjälpmedel du kan behöva när du kommer hem.
Kommunens hemsjukvård kontaktas om du kommer att ha behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Om du så önskar går det bra att även dina närstående är med vid planeringen.

Kostnad

Du betalar en avgift enligt fastställd taxa.
I avgiften ingår alla måltider samt vård- och omsorgsinsatser under din vistelse på korttidshemmet.